Wie is Marron?

Wij zijn Willemein en Mark Pans de eigenaren van Marron KDV. In 1989 zijn mijn ouders (Willemein) gestart, in Ellecom, Kastanjelaan 11. In 1992 zijn we verhuisd naar de huidige locatie. Het Saksische boerderijtje uit ongeveer 1750 was slooprijp en is volledig in ere hersteld. Het is gemeentelijk monument en de oudste agrarische bebouwing binnen de bebouwde kom van Dieren. Officieel heet dit monument “ boerderij type Hallehuis ”.

In deze gezellige situatie is het fijn een kinderdagverblijf te hebben. Naast uiteraard een professioneel en aan alle voorschriften voldoend bedrijf is ook de huiselijke sfeer en kleinschaligheid iets waar we trots op zijn. Constant zijn we, met ons team, bezig deze mix te handhaven en waar mogelijk te verbeteren.

Wij denken dat we daar uniek in zijn en
zijn er dan ook alert op dit zo te houden.

Joyce Brouwer

Mijn naam is Joyce Brouwer. Ik heb een opleiding als kleuterleidster gehad en heb als kleuterleidster gewerkt tot ik kinderen kreeg. Aanstaande November werk ik 17 jaar met veel plezier bij Marron. Ik vind het heerlijk om met kinderen te werken en ze in hun ontwikkeling te stimuleren. Zoals voorlezen, knutselen liedjes zingen en muziek met ze te maken.
 

 

Joshi Woudenberg

Ik ben Joshi Woudenberg, sinds juli 2012 heb ik mijn diploma behaald voor de opleiding HBO ‘Sociaal Pedagogische Hulpverlening’. Naast het werken op een camping en met jongeren en volwassenen met een verstandelijk beperking en bijkomende problematiek, miste ik het werken met kinderen. Vanaf april 2013 mocht ik me voegen bij het bijzonder leuke, spontane en open team van Marron. Ik heb veel plezier tijdens het werken met kinderen, door hun enthousiasme en hun ongeremde eerlijke kinderlijke uitspraken, vragen en gesprekjes die mij een lach om mijn gezicht bezorgen.

 

 

 

 

Anja Franken

Ik ben Anja Franken. In de zomer van 2007 heb ik mijn SPW3 diploma behaald. En sinds Januari 2008 werk ik met veel plezier bij Marron Kinderdagverblijf. Het lekker gek doen met de kinderen, ze verzorgen, met ze knuffelen en ze zien opgroeien, dat maakt het werken met kinderen zo leuk! En als je dan 's ochtends vroeg binnen komt, en ook nog een dikke knuffel van ze krijgt, dan kan de dag niet meer stuk.


 

 

Simone Gerritsen

Mijn naam is Simone Gerritsen, ik ben 25 jaar oud en ik woon in Eerbeek. Ik ben in juli 2012 afgestudeerd als Pedagogisch Werker niveau 3. Mijn laatste 2 schooljaren heb ik stage gelopen bij Marron en hier heb ik ook mijn opleiding afgerond. Sinds september 2012 ben ik ook werkzaam bij Marron. We hebben een gezellig en enthousiast team en samen met alle lieve kindjes hebben we elke dag weer plezier. Het werken met kinderen vind ik erg plezierig omdat ik het een leuk en dankbaar beroep vindt. Met kinderen is elke dag weer anders en dat maakt het werk bijzonder. In mijn vrije tijd breng ik veel tijd door met mijn familie, vrienden en vriend. Wilt u meer van mij weten dan hoor ik het natuurlijk graag.

Cindy Engelman

Ik ben Cindy Engelman. Samen met mijn 2 katers woon ik in Arnhem. Ik heb de opleiding SPW3 bij Profit gevolgd. Voorheen heb ik verschillende winkels mogen leiden bij The Bodyshop, wat ik ook enorm leuk vond maar mijn hart ligt bij het werken met kinderen. Het allerleukst vind ik de gesprekjes met kinderen, ze zijn eerlijk en oprecht, hun uitspraken zijn geweldig leuk. Iedere dag is anders op Marron en ik heb hele leuke collegae, we hebben enorm veel lol met elkaar en dat merk je ook weer aan de kinderen.

 

 

Sharon Zijlstra

Mijn naam is Sharon Zijlstra. Ik woon samen met mijn vriend, zoon en onze hond in Dieren. Ik hou van voetbal en speel in het damesteam van VV Dieren. Mijn opleiding heb ik via BBL gevolgd in Apeldoorn. Dit betekent dat je 4 dagen werkt en 1 dag naar school gaat. Tijdens deze opleiding heb ik 2 jaar lang gewerkt op een kinderdagverblijf in Dieren. Ook ben ik in het bezit van een diploma voor de toerisme en recreatie, maar heb me toch laten omscholen tot pedagogisch medewerkster. Ik vind het leuk om op het kinderdagverblijf te werken omdat geen 1 dag hetzelfde is en dat kinderen heerlijk vrij en onbevangen zijn. Ze zeggen wat ze denken en dit kan soms tot hilarische opmerkingen leiden.

 

 

Rianne Slijkhuis

Mijn naam is Rianne Slijkhuis. Al 6 jaar werk ik in de kinderopvang, super leuk vind ik dat. Geen dag is hetzelfde kinderen kunnen je altijd weer verrassen met hun mooie uitspraken en oprechte reacties. Het is geweldig om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen en opgroeien.  Een lach op het gezicht van een kind is waar je het allemaal voor doet. Hier op Marron hangt een super leuke gezellige en knusse sfeer en vind het daarom ook heel fijn om me aan te sluiten bij dit team. Ik hoop jullie als ouders en jullie kinderen vaak te ontmoeten en goed te leren kennen.

 

 

 

 

Oudercommissie

Kinderdagverblijf Marron heeft een actieve oudercommissie die als doelstelling heeft om de belangen van de kinderen en ouders te behartigen. De oudercommissie bestaat uit zeven leden. Het uitgangspunt van de oudercommissie is dat het belang van het kind is gebaat bij een goed overleg tussen de ouders en de medewerkers van Marron. De oudercommissie treedt op als klankbord voor de directie van Marron. Zo adviseert zij de directie gevraagd en ongevraagd 

in haar keuzes met betrekking tot onder andere:

• Voedingsaangelegenheden van algemene aard;
• Algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid;
• Openingstijden;
• Vaststellen of wijzigingen van een regeling betreffende de behandeling van klachten;
• Het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten;
• Wijziging van de prijs van kinderopvang.

De oudercommissie en de directie overleggen minimaal 3 keer per jaar met elkaar. Van deze vergaderingen worden notulen gemaakt welke ter inzage liggen bij Marron. De oudercommissie  begeleidt/ ondersteunt een aantal activiteiten zoals vieringen, ouderavonden en oudervergaderingen. Tevens kan de oudercommissie u een luisterend oor bieden en bespreekt indien gewenst uw vragen, opmerkingen en suggesties anoniem met de directie. U kunt de oudercommissie bereiken via marronoudercommissie@hotmail.com. De oudercommissie heeft tevens een vaste rubriek in de nieuwsbrief van het kinderdagverblijf waarin u op de hoogte gehouden
wordt van het laatste nieuws, onderwerpen en activiteiten.

feedback
feedback