Gemeente Rheden vindt het belangrijk dat kinderen zich goed en spelenderwijs ontwikkelen en biedt ieder kind de mogelijkheid twee dagdelen naar de peuteropvang te gaan. Kinderen krijgen hier goede bagage voor hun fysieke, creatieve, sociale en cognitieve ontwikkeling. Soms heeft een kind wat extra ondersteuning nodig om goed voorbereid naar de basisschool te kunnen. Deze peuters kunnen in aanmerking komen voor aanvullende opvang. Femke, moeder van Mees, vindt vooral het sociale aspect belangrijk. “Wij wonen in een omgeving met weinig kinderen en bij Marron Kinderdagverblijf in Dieren leert Mees samen spelen en delen. Ook vertelt Mees ons verhalen over situaties waar wij als ouders niet bij waren. Dit draagt bij aan zijn zelfvertrouwen.” Net als bij veel andere kinderdagverblijven worden kinderen hier in hun eigen tempo gestimuleerd in hun ontwikkeling.


Femke:
”Ook in zijn taal merk ik duidelijk dat Mees naar de peuteropvang gaat; hij spreekt heel duidelijk en komt geregeld met nieuwe woorden thuis. Daarbij vind ik het belangrijk dat Mees ook luistert naar anderen en dingen van hen aanneemt.”

Vergoedingen

  • Ouders van peuters kunnen een deel van de kosten voor de kinderopvang terugvragen bij de Belastingdienst via de kinderopvangtoeslag of bij de gemeente via de gemeentelijke toeslag kinderopvang.
  • Extra ondersteuning in de vorm van meer opvang is mogelijk voor kinderen met een achterstand op het gebied van taal- en spraakontwikkeling.
  • Kinderen kunnen via het consultatiebureau een indicatie krijgen voor deze zogenaamde voor- en vroegschoolse educatie (VVE) die door verschillende kinderopvangorganisaties wordt aangeboden.
  • Peuters met een VVE indicatie mogen een extra dagdeel naar de opvang. Gemeente Rheden vergoedt de kosten voor één dagdeel volledig.