Aandacht voor individuele behoeften

Warmte, aandacht, rust, een vertrouwde plek, een vast ritme, het gevoel dat je ergens bij hoort. Al deze dingen krijgt uw kind thuis. U geeft het met liefde. De liefde die u voor uw kind voelt is niet te vervangen. Maar al die andere behoeften, die horen bij het dagelijks leven van een kind, kan kinderdagverblijf Marron wel bieden. En dat doen wij óók met liefde. Daarbij staan individuele behoeften en de persoonlijkheid van uw kind centraal.

Stimuleren van de ontwikkeling
Wat heeft uw kind nodig? Creatieve en motorieke stimulering, sociaal contact met andere kinderen, een hygiënische omgeving, gezonde voeding, veilig speelgoed… Een kinderdagverblijf is een ideale omgeving voor de ontwikkeling van uw kind. De medewerkers van Marron creëren een gezinssituatie met een groepje van ongeveer 12 kinderen, waarin uw kind zich al snel thuis voelt.

Verticale groep
Onder een verticale groep wordt een groep verstaan waarin de leeftijden meer dan twee jaar uit elkaar liggen. Een voordeel van een verticale groep is dat een kind met het ouder worden steeds een verschillende positie inneemt binnen dezelfde groep; van de jongste naar de oudste van de groep en de toenemende aansporing om verantwoordelijk te zijn voor de kleinsten.

Professionele medewerkers
De professionele kinderopvang van Marron biedt een kind creatieve en motorieke stimulering, sociaal contact met andere kinderen, een hygiënische omgeving, gezonde voeding en veilig speelgoed. Een kinderdagverblijf is daarom een ideale omgeving voor de ontwikkeling van uw kind. De professionele medewerkers van Marron creëren een gezinssituatie met een groepje van ongeveer 12 kinderen, waarin uw kind in veilige handen is en zich al snel thuis voelt.

Inspectieraport

Bekijk hier de inspectierapporten van Marron

Documenten

Wilt u meer informatie over ons Pedagogisch beleid, voedingsbeleid of huisregels? Ga dan naar onze documenten pagina.

Voor meer informatie,
een persoonlijke kennismaking en ‘even snuffelen’ op ons kinderdagverblijf nodigen wij u van harte uit.

Pedagogisch plan

Marron Kinderdagverblijf is sinds 1 mei 1992 gevestigd aan de Noorderstraat 9 te Dieren. Er wordt gewerkt volgens de Wet Kinderopvang. Voor het inzichtelijk maken van de wijze waarop Marron de kinderen opvangt en begeleidt is een pedagogisch beleidsplan opgesteld. In het pedagogisch beleidsplan worden vier competenties beschreven: dit zijn vereiste vaardigheden om adequaat te kunnen handelen of oordelen binnen de werkomgeving.

Het betreft de volgende competenties:
1. emotionele veiligheid
Hiermee bedoelen we: het creëren van een veilige basis, een ‘thuis’ waar kinderen zich kunnen ontspannen en zich veilig voelen.

2. sociale competentie
sociale kennis en vaardigheden, als het zich in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten hanteren en oplossen, het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.

3. persoonlijke competentie
Met persoonlijke competenties bedoelen we persoonskenmerken als veerkracht, zelfstandigheid en onafhankelijkheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit.

4. Overdracht van normen en waarden
Het overbrengen van normen en waarden speelt in de opvoeding van de kinderen voortdurend een rol. Waarden geven uitdrukking aan de betekenis die mensen hechten aan bepaalde gedragingen, dingen of gebeurtenissen. Waarden zijn onmiskenbaar cultuurgebonden; ze veranderen in de loop van de tijd en variëren van samenleving tot samenleving. Normen vertalen de waarden in regels en voorschriften hoe volwassenen en kinderen zich behoren te gedragen. Zo is bijvoorbeeld de norm behorende bij de waarde ‘respect hebben voor elkaar’, dat pesten, schelden en slaan niet worden toegestaan.

In het pedagogisch plan staat beschreven hoe Marron te werk gaat om aan deze competenties te voldoen. De bovenstaande competenties zijn aangevuld met voorbeelden van de werkwijze van Marron.

De overheid voert inspecties uit om de kwaliteit te controleren van de kinderdagopvang in Nederland. Het inspectierapport van kdv Marron uitgevoerd door de VGGM Regio Midden kunt u hiernaast downloaden.