Over kinderopvang Marron

Ons verhaal

Kinderopvang Marron is in 1989 begonnen aan de Kastanjelaan in Ellecom, waar kinderen aan huis werden opgevangen. Vandaar ook de naam Marron, de Franse naam voor kastanje. Sinds 1 mei 1992 is Marron gevestigd in de boerderij aan de Noorderstraat 9 te Dieren, waar we ook nu nog steeds twee groepen voor dagopvang van 0-4-jarigen hebben. We waren heel bij toen er in oktober 2018 een geschikte locatie voor een “Sport en Natuur BSO” gevonden werd aan de Imboslaan in Dieren, in het clubgebouw van de hockeyvereniging. Hier vangen we dagelijks na schooltijd (en in vakanties de hele dag) maximaal 44 kinderen van 4-13 jaar op. Sinds augustus 2019 is locatie Marron op Expeditie geopend aan de Meidoornlaan in Dieren, in het gebouw van basisschool de Expeditie. Hier hebben we, net als aan de Noorderstraat, twee groepen voor de opvang van 0-4-jarigen.

De huiselijkheid en kleinschaligheid van het allereerste begin hebben we behouden in onze inmiddels doorontwikkelde organisatie. Maar voor de kinderen is er weinig veranderd. Wij geloven dat kinderen het beste ontwikkelen op een plek waar ze zich veilig voelen. En die plek bieden wij. We gebruiken hiervoor geen educatieprogramma. In plaats daarvan ontwerpen de pedagogisch medewerkers zelf ontwikkelingsstimulerende activiteiten behorend bij onze maand-thema’s, die ook door de pedagogisch medewerkers worden gekozen. Deze vaste pedagogisch medewerkers kennen de kinderen en weten dus precies wat ze nodig hebben, en welke behoeften de groep én het individuele kind hebben.

Neem contact op

Kies een locatie waar je contact mee wilt opnemen.