Beleid Marron Kinderopvang

Aandacht voor individuele behoeften

Warmte, aandacht, rust, een vertrouwde plek, een vast ritme, het gevoel dat je ergens bij hoort. Al deze dingen krijgt uw kind thuis. U geeft het met liefde. De liefde die u voor uw kind voelt is niet te vervangen. Maar al die andere behoeften, die horen bij het dagelijks leven van een kind, kan Marron Kinderopvang wel bieden. En dat doen wij óók met liefde. Daarbij staan individuele behoeften en de persoonlijkheid van uw kind centraal.

Stimuleren van de ontwikkeling

Wat heeft uw kind nodig? Creatieve en motorieke stimulering, sociaal contact met andere kinderen, een hygiënische omgeving, gezonde voeding, veilig speelgoed… Een kinderdagverblijf is een ideale omgeving voor de ontwikkeling van uw kind. De medewerkers van Marron creëren een gezinssituatie met een groepje van 12-16 kinderen, waarin uw kind zich al snel thuis voelt.

Aandacht voor individuele behoeften

Verticale groep

Onder een verticale groep wordt een groep verstaan waarin de leeftijden meer dan twee jaar uit elkaar liggen. Een voordeel van een verticale groep is dat een kind met het ouder worden steeds een verschillende positie inneemt binnen dezelfde groep; van de jongste naar de oudste van de groep en de toenemende aansporing om verantwoordelijk te zijn voor de kleinsten.

Professionele medewerkers

De professionele kinderopvang van Marron biedt een kind creatieve en motorieke stimulering, sociaal contact met andere kinderen, een hygiënische omgeving, gezonde voeding en veilig speelgoed. Een kinderdagverblijf is daarom een ideale omgeving voor de ontwikkeling van uw kind. De professionele medewerkers van Marron creëren een gezinssituatie met een groepje van ongeveer 12 kinderen, waarin uw kind in veilige handen is en zich al snel thuis voelt.

Pedagogisch plan

Marron Kinderdagverblijf is sinds 1 mei 1992 gevestigd aan de Noorderstraat 9 te Dieren. Er wordt gewerkt volgens de Wet Kinderopvang. Voor het inzichtelijk maken van de wijze waarop Marron de kinderen opvangt en begeleidt is een pedagogisch beleidsplan opgesteld. In het pedagogisch beleidsplan worden vier competenties beschreven: dit zijn vereiste vaardigheden om adequaat te kunnen handelen of oordelen binnen de werkomgeving.

Het betreft de volgende competenties:

1. Emotionele veiligheid

2. Sociale competentie

3. Persoonlijke competentie

4. Overdracht van normen en waarden

Neem contact op

Kies een locatie waar je contact mee wilt opnemen.